Hygyrchedd

Rydym ni eisiau i'r wefan hon fod yn hygyrch i bob defnyddiwr, gan gynnwys y rheiny sydd â nam ar y golwg. Mae gan ein gwefan nifer o nodweddion hygyrchedd.

Ffontiau darllenadwy y gellir newid eu maint

Rydym ni'n defnyddio meintiau ffont y gallwch eu rheoli drwy ddefnyddio eich porwr we.

Gallwch newid maint y testun yn Microsoft Internet Explorer drwy ddewis Gweld > Maint testun ac yna dewis maint y testun o'r 'Lleiaf' a 'Mwyaf'. Y gosodiad diofyn yw 'Canolig'.

Gallwch newid maint y testun yn Mozilla Firefox drwy ddewis Gweld > Maint testun ac yna dewis 'Cynyddu' neu 'Lleihau'. I ddychwelyd at y maint testun diofyn, dewiswch 'Arferol'.

Mae ffontiau'r wefan wedi'u dewis yn ôl pa mor hawdd ydynt i'w darllen ar sgrin gyfrifiadur.

Testun amgen

Mae gan luniau a ddefnyddir i gyfleu gwybodaeth ar ein gwefan destun amgen, a elwir yn 'alt text', sy'n disgrifio cynnwys y llun. Mae hyn yn golygu y gall porwyr testun a thechnolegau cynorthwyo megis darllenwyr sgrin ddeall beth yw'r llun. Defnyddir nifer o luniau ar y wefan at ddibenion addurno yn unig. Yn yr achosion hyn, ni nodir unrhyw destun amgen ar gyfer y lluniau, yn unol â'r arfer gorau.

Lleihau'r defnydd o ddelweddau

Defnyddir testun byw yn hytrach na graffeg lle bo'n bosibl, er mwyn lleihau amser lawrlwytho'r dudalen ac i gynyddu eich gallu i reoli maint y testun.

Dewis printio'r dudalen

Darperir gyfleuster printio tudalen ar bob dudalen ar y wefan. Bydd maint y testun printio yn adlewyrchu'r maint testun rydych wedi'i ddewis yn y wefan. Er enghraifft, os ydych chi wedi dewis testun mawr ar y wefan, bydd y dudalen yn cael ei phrintio â thestun mawr.

Llywio heb Lygoden

Defnyddir Llywio heb Lygoden ar hyd y wefan er mwyn helpu defnyddwyr sy'n cael anhawster wrth ddefnyddio dyfeisiau megis llygoden neu'r rheiny sy'n well ganddynt ddefnyddio llwybrau byr.

Mae'r wefan hon yn defnyddio system Llywio heb Lygoden Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ac mae'r llwybrau byr bysellfwrdd canlynol ar gael.

S Sgipio gwe-lywio
1 Hafan
3 Map o'r wefan
6 Help
7 Gweithdrefn gwyno
8 Telerau ac amodau
9 Adborth
0 Manylion Llywio heb Lygoden

Llywio heb Lygoden

Yn dibynnu ar y math o borwr sydd gennych, defnyddiwch y canlynol:

Alt + [rhif y llwybr byr]
Internet Explorer ar gyfer Windows
Chrome ar gyfer Windows
Safari ar gyfer Windows

Shift + Alt + [rhif y llwybr byr]
Firefox ar gyfer Windows

Ctrl + Option + [rhif y llwybr byr]
Safari ar gyfer Mac
Chrome ar gyfer Mac
Firefox ar gyfer Mac

Shift a ESC + [rhif y llwybr byr]
Opera

 

Rhagor yn yr adran hon