Swyddi yn yr ASB

O dro i dro, bydd yr Asiantaeth yn hysbysebu amryw swyddi ar draws gwahanol raddau a disgyblaethau, a hynny drwy gystadleuaeth agored. Pan fydd swydd yn dod yn wag, bydd yn cael ei hysbysebu naill ai yn y wasg genedlaethol neu’r wasg arbenigol briodol. Bydd hefyd yn cael ei hysbysebu ar y wefan hon.

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, waeth beth yw eu rhyw, statws anabledd, crefydd, cefndir ethnig, cyfeiriadedd rhywiol neu p’un a oes gennych ddibynyddion ai peidio.

Rydym hefyd yn cynnal Cynllun Gwarantu Cyfweliad i bobl ag anableddau sy’n bodloni’r meini prawf gofynnol a gyhoeddir.

Swyddi sy'n wag ar hyn o bryd

Rhagor o wybodaeth am weithio i’r Asiantaeth

Mae'r Asiantaeth yn gyflogwr Cyfle Cyfartal, yn Fuddsoddwr mewn Pobl ac rydym ni'n cynnal Cynllun Gwarantu Cyfweliad ar gyfer pobl sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf llieaf a gyhoeddir.