Archwiliadau â ffocws

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cynnal nifer o archwiliadau â ffocws ar elfen benodol o waith gorfodi mewn detholiad o awdurdodau lleol. Mae'r awdurdodau hyn yn cynrychioli croestoriad o wahanol fathau o awdurdodau, yn ogystal â gwahanol leoliadau.

Archwiliadau â ffocws

Archwilio'r broses o olrhain pysgod cregyn

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cynnal rhaglen o archwiliadau mewn awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr a oedd yn edrych yn benodol ar drefniadau ar gyfer cynnal rheolaethau swyddogol ar olrhain pysgod cregyn.