Cyhoeddiadau ac adnoddau Cymraeg

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynhyrchu ystod eang o gyhoeddiadau ac adnoddau dwyieithog llawn cyngor cyfoethog ar gyfer y cyhoedd a'r diwydiant bwyd yng Nghymru. Mae llawer o'r rhain ar gael yn rhad ac am ddim gan adran Gyhoeddiadau'r Asiantaeth.

Manylion cyswllt ar gyfer archebu cyhoeddiadau:

Ffôn: 0845 606 0667
Minicom: 0845 606 0678
Ffacs: 020 8867 3225
E-bost: foodstandards@ecgroup.co.uk

A fyddech cystal â nodi y bydd pob archeb yn cael ei hanfon o fewn 3 i 5 diwrnod.

Gellir lawrlwytho rhai o'r cyhoeddiadau hyn oddi ar ein gwefan (gweler isod).

Yn ystod 2010, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am faeth i Lywodraeth Cynulliad Cymru (ac i'r Adran Iechyd yn Lloegr), felly nid yw cyhoeddiadau sy'n ymwneud â maeth bellach ar gael i'w harchebu gan adran gyhoeddiadau'r ASB.

Er hynny, mae copïau electronig o’r adnoddau hyn ar gael mewn fformat PDF yn yr Archifau Cenedlaethol drwy www.nationalarchives.gov.uk

Fodd bynnag, nid yw'r adnoddau hyn wedi'u diweddaru ers mis Hydref 2010 a byddant yn dal i gyfeirio at wefan eatwell. Nid yw gwefan eatwell ar gael bellach.

Mae gwybodaeth am faeth i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru drwy www.cymru.gov.uk

Diogelwch a Hylendid

Y Diwydiant Bwyd