Cymru

Chopping board
Cafodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd ei sefydlu yng Nghymru, fel yng ngweddill gwledydd y Deyrnas Unedig, ar 3 Ebrill 2000. Ein gwaith ni yw gwella diogelwch a safonau bwyd yng Nghymru a diogelu iechyd y cyhoedd yng Nghymru mewn perthynas â bwyd.

O dan arweinyddiaeth Cyfarwyddwr Cymru, Nina Purcell, mae 29 aelod o staff yn ymgymryd â gwaith yr Asiantaeth yng Nghymru, a chanddynt ystod eang o arbenigeddau polisi a phroffesiynol.

Adnoddau